YEREL
Giriş Tarihi : 28-04-2023 09:31

2023 YILI TARIMSAL SULAMA ÜCRETLERİNİN YÜZDE 50’Sİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

2023 YILI TARIMSAL SULAMA ÜCRETLERİNİN YÜZDE 50’Sİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

    Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı tarımsal alanlarda yapılacak sulamaların yarısının devlet tarafından karşılanacağı bildirildi. Açıklamada son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya değinen devlet su işleri müdürlüğü buna bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunun altı çizildi.
    Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumunda olduğu değerlendirilirken, sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır denildi. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmakta denildi.
Açıklamanın devamında yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın % 80’nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır.
    Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında, iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama projelerimiz %94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır.
    Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır.
    Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir.
    “Sulamada Milat” olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar TL’ye tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Salih Yiğit

AdminAdmin